Wennen 

Een goede wenperiode is een investering in een prettige tijd op het kinderdagverblijf.

Het uit handen geven van een deel van de verzorging van uw kind, kan ingrijpend zijn. Kinderopvang is weliswaar een verlengstuk van de opvoeding thuis, maar in een groep gelden andere omgangsvormen en dus andere regels en normen. Dit kan betekenen dat er op sommige terreinen compromissen gesloten dienen te worden . Overigens blijken kinderen vaak weinig moeite te hebben met het verschil tussen de regels thuis en op de kinderopvang.

De basis van kinderopvang MaiKids is, dat er veiligheid, warmte en structuur wordt geboden. Die structuur wordt gevormd door het dagritme, de leefregels en de normen op de groep. Door het dagritme weet uw kind waar het aan toe is en dat geeft innerlijke rust.

De wenperiode is een belangrijke periode voor u en uw kind op het kinderdagverblijf. Deze periode geeft de eerste indruk van het dagelijks verloop. De pedagogisch medewerkers hebben ruime ervaring in het verzorgen van kinderen in groepsverband. Het is belangrijk dat u met uw vragen bij de pedagogisch medewerker terecht kunt. Immers, u en de pedagogisch medewerkers kunnen van elkaar leren, uitleg over het hoe en waarom van een bepaalde regel of aanpak hoort daarbij. Een uitgebreide overdracht van informatie over uw kind aan het begin van de dag en aan het einde van de dag.

Uw kind kan vanaf de officiële plaatsingsdatum beginnen met wennen op de groep. Over het algemeen duurt het wennen vijf dagen. In deze vijf dagen bouwen we het contact met uw kind geleidelijk op, beginnend met een uur en breiden dit geleidelijk uit naar een hele dag. Het wennen gebeurt alleen op de dagen waarop het kind geplaatst is. Het belangrijkste in de wenperiode is dat het kind zich op zijn/haar gemak voelt op de groep. Het wennen is niet verplicht. Daarnaast achten wij het van groot belang dat uw kind de fles accepteert van de pedagogisch medewerker. Bij MaiKids werken we kindgericht, dat wil zeggen dat het wenschema aangepast kan worden aan de behoefte van uw kind.

 

Contactgegevens:

Berlaarstraat 273-275

1066 PM Amsterdam

Tel.nr. + 31 20 4080032

planning@maikids.nl

financieel@maikids.nl

Vertaling/Translation

Rondleiding Netto Kosten Calculator

Maikids Vestigingen