Wenschema

1e wendag
U en uw kind worden om 10.00 uur verwacht op de groep. u (en uw partner) kunnen een half uur bij uw kind blijven. In dit half uur wordt de dagelijkse gang van zaken aan u uitgelegd en worden bijzonderheden en gewoontes van uw kind genoteerd. De intake kan, indien u dit wenst, ook op een aparte dag gepland worden. Na het gesprek kunt u afscheid nemen en blijft uw kind tot 11.30 uur bij de pedagogisch medewerkers. U kunt uiteraard in dit uur contact opnemen met de pedagogisch medewerkers om te vragen hoe het uw kind vergaat op de groep.

2e wendag
U en uw kind worden om 10.00 uur verwacht op de groep. U (en uw partner) kunnen, indien gewenst, een half uur blij uw kind op de groep blijven.

3e wendag
U en uw kind worden om 9.00 uur verwacht op de groep. Uw kind kan om 12.30 uur weer opgehaald worden.

4e wendag
U en uw kind worden om 9.00 uur verwacht op de groep. Uw kind kan om 15.30 uur opgehaald worden.

5e wendag
Uw kind kan op de gebruikelijke tijd gebracht en gehaald worden. De brengtijden zijn van 7.30 uur tot 9.30 uur. De uiterste ophaaltijd is 18.25 uur zodat er nog tijd is voor een rustige informatieoverdracht met de pedagogisch medewerkers.

Voor uw kind is het belangrijk om het afscheid kort en bondig te houden zodat uw kind duidelijk weet wat er gaat gebeuren.

 

 

Contactgegevens:

Berlaarstraat 273-275

1066 PM Amsterdam

Tel.nr. + 31 20 4080032

planning@maikids.nl

financieel@maikids.nl

Vertaling/Translation

Rondleiding Netto Kosten Calculator

Maikids Vestigingen