Inzet medewerksters in opleiding bij MaiKids

Tegenwoordig is er één opleiding die specifiek opleidt voor het werk van pedagogisch medewerker (officiële benaming sinds 2007). Dit is de opleiding PW3 (Pedagogisch Werker, niveau 3). De opleiding is op MBO niveau. Er is ook PW niveau 4, hiermee kunnen studenten meerdere kanten in de sector welzijn op, naast de kinderopvang. Bijvoorbeeld als activiteitenbegeleider. Kinderopvang MaiKids is een erkend leerbedrijf voor PW 3 en PW 4.

De opleiding PW3 kent 2 varianten, de zogenaamde BOL (Beroeps Opleidend Leren) en de BBL (Beroeps Begeleidend Leren) variant.

De BOL studenten gaan naar school en moeten daarnaast een aantal uren per schooljaar stage lopen, zij staan boventallig op de groep, dus naast 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Zij mogen alleen buiten hun stagedagen incidenteel als (betaald) pedagogisch medewerker worden ingezet vanaf het 1e en 2e leerjaar van 0 tot 100 %. In het 3e leerjaar is dit 100 %. In dit leerjaar kan de BOL student als 2e op de groep worden ingezet naast een gediplomeerde pedagogisch medewerker.

De inzetbaarheid wordt bepaald aan de hand van de competenties. Er zijn 7 competenties die de medewerker in opleiding moet ontwikkelen . Iedere competentie heeft 3 onderdelen. De werkgever bepaalt voor welk percentage de BOL-er incidenteel kan worden ingezet in fase 1 en 2 op basis van de informatie van de opleidingsbegeleider van school en de praktijkbegeleider van Kinderopvang MaiKids. In de 3e fase is de Bol stagiaire automatisch 100 % formatief inzetbaar.

De BBL-ers hebben bij ons een werk-leerovereenkomst, zij zijn pedagogisch medewerker in opleiding en gaan daarnaast één keer in de week naar school. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Gedurende de eerste 2 jaar van de opleiding zijn ze van 0% tot 100% inzetbaar. Dit houdt in dat de werkgever de mate waarin werkgevers  de mate waarin iemand zelfstandig als pedagogisch medewerker op de groep kan werken, vaststelt, op basis van informatie van de opleidings– en praktijkopleider.

Het derde jaar is de BBL-er 100% inzetbaar. Bijvoorbeeld op een BSO groep mogen 20 kinderen met 2 gediplomeerde pedagogisch medewerksters of met één gediplomeerde pedagogisch medewerkster samen met één BBL-er waarvan bepaald is dat zij 100% inzetbaar is.

Daarnaast biedt MaiKids de mogelijkheid aan VMBO leerlingen om een zogenaamde snuffelstage te komen lopen.

 

 

Contactgegevens:

Berlaarstraat 273-275

1066 PM Amsterdam

Tel.nr. + 31 20 4080032

planning@maikids.nl

financieel@maikids.nl

Vertaling/Translation

Rondleiding Netto Kosten Calculator

Maikids Vestigingen