Team

Op kinderopvang MaiKids werken op iedere groep maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers. Dit vinden wij belangrijk, omdat uw kind hierdoor in staat wordt gesteld een vertrouwensband op te bouwen met onze groepsleiding. De groepsleiding kan vanuit dit veilige basiscontract uw kind zo adequaat  stimuleren in zijn of haar individuele ontwikkeling. Dit alles gebeurt in een huiselijke, ontspannen sfeer, waarin uw kind zich op zijn/haar gemak kan voelen.

De groepen worden dagelijks gedraaid door maximaal twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers of door één pedagogisch medewerker en één BBL-er die bevoegd is om de groep te draaien. De pedagogisch medewerkers werken in twee diensten, een vroege en een late dienst. Hierdoor kan het voorkomen dat u bij het brengen en/of halen maar 1 pedagogisch medewerker aantreft.

Bij langdurige ziekte van een vaste pedagogisch medewerker of tijdens vakanties werken wij met een vaste invalpoule. Wanneer er weinig kinderen op de groep aanwezig zijn, kan het ook voorkomen dat er een pedagogisch medewerker alleen staat op de groep.

 

Contactgegevens:

Berlaarstraat 273-275

1066 PM Amsterdam

Tel.nr. + 31 20 4080032

planning@maikids.nl

financieel@maikids.nl

Vertaling/Translation