De (stam)groepen

De stamgroep
MaiKids werkt met stamgroepen waarbij kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten, ofwel horizontale groepen. Er zijn duidelijke regels vanuit de Wet Kinderopvang voor het maximaal aantal kinderen dat per stamgroep wordt opgevangen. De grote van de groepen wordt berekend aan de hand van de buiten(gewone) pedagogisch medewerker- kindratio. Voor de berekenformule kunt u hier klikken.  
Ouders maken kennis met de vaste buiten(gewone) pedagogisch medewerkers van de stamgroep van hun kind. Maar kinderen mogen ook bij een andere groep gaan spelen. Dit kan doordat wij werken met een open deurenbeleid.

 

Open deurenbeleid
Om zoveel mogelijk in de behoeften van de kinderen tegemoet te komen, heeft MaiKids een open deurenbeleid. De kinderen verlaten dan met toestemming van de buiten(gewone) pedagogisch medewerkers hun stamgroep om in een andere ruimte of buiten deel te nemen aan activiteiten. Kinderen hebben de gelegenheid om ‘hun wereldje’ te vergroten door gebruik te maken van een grotere ruimte. En kinderen kunnen ontdekken welke activiteit ze leuk vinden om aan deel te nemen. Het open deuren beleid stimuleert ontwikkelen van persoonlijke competenties. Er is gelegenheid om te werken in kleine groepjes waar de pedagogisch medewerkers kinderen de gelegenheid hebben om meer één op één te werken. Er is mogelijkheid om activiteiten aan te bieden de competenties op specifieke gebieden versterken. Er kunnen ook meerdere groepen tegelijk de deuren openzetten waardoor de kinderen de gelegenheid hebben om gezellig te spelen met vriendjes en/of vriendinnetjes die op een andere stamgroep zijn ingedeeld. De sociale competenties worden door middel van het open deurenbeleid nog meer ontwikkeld. Meer informatie ving u in ons beleidsplan ‘Open deurenbeleid MaiKids’.

 

De baby-groep (0 - 2 jaar)
Iedere groep op MaiKids heeft zijn eigen naam. De baby-groepen van MaiKids heten: Musjes, Meesjes en Mereltjes. Voor deze groepen is een emotionele veiligheid zeer belangrijk. Een gevoel van veiligheid heb je als kind nodig om je te durven ontwikkelen. Een gevoel van veiligheid draagt bij aan het welbevinden van een kind. Daarnaast staat een onveilig klimaat het realiseren van de andere pedagogische basisdoelen in de weg. Er zijn drie bronnen van veiligheid. Veiligheid van de eigen ruimte, de vaste kinderen in de groep en de ‘eigen’ buiten(gewone) pedagogisch medewerkers.
Deze groepen zitten op de begane grond, direct aan de tuin. De kinderen spelen, eten, slapen in hun eigen ruimte, zowel binnen als buiten.

De peutergroep (ongeveer 2 - 4 jaar)
MaiKids heeft in deze leeftijdsopbouw drie groepen, namelijk: de Klimapen, de Plassenstampers en de Schatzoekers. Voor deze groepen is het ontdekken van de wereld en dus een beetje op eigen benen staan heel belangrijk. Zodra kinderen het fysiek en emotioneel aan kunnen zullen zij hun stamgroep durven te verlaten en hun wereldje gaan vergroten. Natuurlijk is er altijd een ‘buiten(gewone) pedagogisch medewerkers’ in de buurt.

Wennen op de nieuwe groep
Wanneer een kindje er aan toe is, gaat het kindje wennen op de volgende groep. De dreumesen van de babygroep gaan rond de 2 jaar wennen op de peutergroep. Bij MaiKids vinden wij het belangrijker om te kijken naar de ontwikkeling van het kind dan alleen naar de leeftijd. Sommige kinderen zijn er al sneller aan toe om over te gaan naar de volgende groep. Zij hebben meer uitdaging nodig. Andere kinderen hebben nog erge behoefte aan rust en kunne  nog niet voldoende meekomen op een peutergroep. Zij hebben de mogelijkheid om langer op de babygroep te blijven.
We bespreken het met de ouders wanneer wij vinden dat het kind toe is aan het wennen op de volgende groep. Ook kunnen ouders bij de pedagogisch medewerkers het aangeven als zij het idee hebben dat hun kind al toe is aan het wennen op de volgende groep.
De peuters die naar de basisschool gaan, gaan van te voren al middagjes wennen op de BSO groep. Deze groep biedt de kinderen weer meer uitdaging en kinderen maken alvast kennis met de kinderen en pedagogisch medewerkers van hun toekomstige groep.

Contactgegevens:

Kruisweg 883

2132 CA Hoofddorp

Tel.nr. 023-5575567

 

Voor meer informatie:

Hoofdkantoor in Amsterdam,

Tel.nr. 020 4080032

planning@maikids.nl

financieel@maikids.nl

Vertaling/Translation