Prijzen 2019


Met ingang van 1 januari 2018 bieden wij een nieuw opvangproduct aan. Dit product betreft opvang voor 11 uur per dag ipv 12 uur, deze kortere openingstijden gelden ook voor de BSO opvang u maakt dan gebruik van de opvang tot 18.30 uur ipv 19.00 uur. Verder blijft het product betreft opvang voor 49 weken per jaar gehanthaafd, dit is minus de kerstsluiting van één week en minus twee aaneengesloten weken tijdens de schoolvakantie in de zomerperiode. Deze mogelijkheden bieden wij aan, aan ouders van het kinderdagverblijf en aan ouders van de buitenschoolse opvang die een contract hebben inclusief de schoolvakanties. De mogelijkheden in de afname van extra opvang voor de buitenschoolse opvang zijn ook aangepast. U kunt nu kiezen voor extra opvang voor een korte middag (bijv. op maandag) of lange middag (bijv. op woensdag) en voor extra opvang tijdens bijvoorbeeld een margedag een korte ochtend (bijv. op woensdag) of lange ochtend (bijv. op maandag).

Prijslijst BSO 2019 49 weken (klik hier voor info)

Prijslijst BSO 2019 51 weken (klik hier voor info)

Prijslijst KDV 2019 (klik hier voor info)

 

*Voorwaarden die voor het product 49 weken gelden:

- Nieuwe inschrijvingen voor dit product kunnen alleen ingaan per 1 of 15 januari.

- Elk jaar dient voor 1 maart bij ons bekend te zijn van welke twee aaneengesloten weken in de zomervakantie u geen gebruik gaat maken. De zomervakantie in 2017 is van 5 juli t/m 17 augustus.

- Jaarlijks geldt een minimale afname tot 15 september. Wanneer u het contract voor half september wilt beëindigen wordt met terugwerkende kracht het 51 weken opvangproduct in rekening gebracht.

- Kinderen die voor 15 september 4 jaar worden komen helaas niet in aanmerking voor dit product.

Contactgegevens:

Kruisweg 883

2132 CA Hoofddorp

Tel.nr. 023-5575567

 

Voor meer informatie:

Hoofdkantoor in Amsterdam,

Tel.nr. 020 4080032

planning@maikids.nl

financieel@maikids.nl

Vertaling/Translation

Netto Opvang Calculator