fbpx

Ouder Commissies

Kinderopvang MaiKids roept ouders op om deel te nemen aan de oudercommissie!. Ouders kunnen zich hier altijd voor aanmelden. In de oudercommissie worden punten besproken zoals: pedagogisch beleidsplan, voedingsplan, veiligheidsplan, prijzen, etc. Kinderopvang MaiKids stelt de oudercommissie conform art 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft. 

Ouderavond

Één maal per jaar streven we ernaar om een ouderavond te organiseren. En tijdens deze ouderavond wordt er een bepaald thema behandeld (zoals activiteiten op de crèche, peuter/puber gedrag, etc.). Als u thema suggesties en ideeën heeft kunt u die indienen bij de pedagogisch medewerkers.

Ouderparticipatie

Het is belangrijk dat ouders actief betrokken worden bij MaiKids, want ouders zijn een onmisbare schakel in de relatie tussen kinderdagverblijf en het kind. MaiKids en de ouders hebben elkaar nodig gedurende de eerste 4 jaar en daarnaast op de buitenschoolse opvang als partners in de opvoeding, als klankbord, als vrijwilliger met uitstapjes en als gesprekspartner. Regelmatig contact tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders kan samenwerking bij opvoedkundige dilemma’s verbeteren en zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op het kinderdagverblijf. Daarbij stelt het contact ons in staat om te leren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders. Ouderbetrokkenheid kan, een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van de ontwikkeling van de kinderen.

Klachten

Iedere kinderopvang is verplicht een klachtenregeling te hebben, die voor ouders inzichtelijk is. In ons reglement staat hoe ouders intern en/of extern kunnen klagen. Klik hier voor hoe u een klacht kunt indienen.

Log in, in uw Ouder Portaal

Schrijf uw kind(eren) hier in!

Openingstijden

Laan van Vlaanderen
maandag-vrijdag 
7:30 –  18:30

Berlaarstraat
maandag-vrijdag 
13:30 – 18:30

Kruisweg
maandag-vrijdag 
7:00 – 19:00