fbpx

Klachtenregeling Kinderopvang Maikids

Intern klagen
Kinderopvang Maikids doet haar uiterste best om klachten te voorkomen. Helaas kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent. Heeft u een klacht, dan kunt u deze het beste eerst bespreken met de verantwoordelijke persoon op de opvang. Is uw kind bijvoorbeeld gevallen? Geef dit de volgende dag aan bij de pedagogisch medewerker.  

Wanneer u er samen niet uit komt, is het raadzaam om de leidinggevende of de directie op de hoogte te stellen. Doe dit het liefst schriftelijk. Het interne klachtenreglement van Maikids kunt u vinden op: intern klachten reglement.

Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan doet u er verstandig aan om ook de oudercommissie op de hoogte te stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kan de commissie naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van de organisatie.

Wist u dat?
Advies vragen of een klacht melden bij het Klachtenloket gratis is. Wij kunnen samen met u bespreken wat de beste manier is om de klacht aan te pakken. Het Klachtenloket is door de rijksoverheid ingesteld en is bereikbaar via:

Telefoon:           0900-1877  (€0,20 per gesprek) maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur 
E-mail:                info@klachtenloket-kinderopvang.nl
Postadres:        Postbus 96802, 2509 JE Den Haag
Bezoekadres:  Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag

Extern klagen
Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht binnen Maikids is behandeld? Vreest u dat de situatie zich vaker zal voordoen of verwacht u dat het indienen van een klacht geen resultaat oplevert? In die gevallen kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. U kunt uw klacht melden bij dit Klachtenloket Kinderopvang. Als u hiervoor kiest, zal een onafhankelijke medewerker van het klachtenloket uw klacht bekijken. Deze zal proberen uw klacht op te lossen via bemiddeling tussen u en Maikids.

Als dit niet lukt, of als de inschatting is dat de klacht niet via bemiddeling is op te lossen, kan de medewerker u mediation aanraden of kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Voor het indienen van een klacht bij De Geschillencommissie (uw klacht wordt dan een geschil) moet u een bepaalde procedure volgen, lees daarover op de site van De Geschillencommissie.

Van uw klacht een geschil maken, brengt bepaalde voordelen met zich mee. Zo komt er een onafhankelijke uitspraak, die duidelijkheid schept voor u en de opvang. Maikids is aangesloten bij de Geschillencommissie: de uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen. Dit is niet alleen in het belang van uw kind, maar ook in het belang van de andere kinderen in de opvang.

MaiKids klachtenvrij!

Klik hier voor de klachtenvrije certificaat van Amsterdam Laan v Vlaanderen 2023 inzake DE GESCHILLENCOMMISSIE.

Klik hier voor de klachtenvrije certificaat van Amsterdam Berlaarstraat 2019 inzake DE GESCHILLENCOMMISSIE.

Klik hier voor de klachtenvrije certificaat van Hoofddorp 2022 inzake DE GESCHILLENCOMMISSIE.