fbpx

Extra opvangdagen:
Indien u uw kind een extra dag of dagdeel wilt brengen, kunt u dit via het ouderportaal aanvragen.

Ruildagen:
Als extra service bieden wij u de mogelijkheid om een dag opvang te ruilen. Het ruilen van dagen kan bij ons maximaal 4 keer per jaar en dienen minimaal 2 weken van te voren aangevraagd te worden. 
Hieraan zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden:
– het ruilen vindt plaats in dezelfde week;
– het ruilen is alleen mogelijk indien het kindaantal cq leidster/kindratio op die dag het toelaat;
– het ruilen dient via het ouderportaal aangevraagd te worden.