fbpx

Sinds 2012 bieden wij een nieuwe opvang dienst/product* aan. Deze dienst betreft opvang voor 49 weken per jaar, dit is minus één week tijdens kerstsluiting en minus twee aaneengesloten weken tijdens de schoolvakantie in de zomerperiode. Deze mogelijkheden bieden wij aan, aan ouders van het kinderdagverblijf en aan ouders van de buitenschoolse opvang die een contract hebben inclusief de schoolvakanties. 

LET OP >>> Voor ouders Hoofddorp geldt dat wij op 1 januari 2018 een nieuw opvang product aanbieden. Dit product betreft opvang voor 11 uur per dag. Deze kortere openingstijden gelden ook voor de BSO opvang. U maakt dan gebruik van de opvang tot 18.30 uur. Dus u kunt nu kiezen voor 11 uur en 12 uur opvang per dagVerder blijft het product betreft opvang voor 49 weken per jaar gehandhaafd. 

De mogelijkheden in de afname van extra opvang voor de buitenschoolse opvang zijn ook aangepast. U kunt nu kiezen voor extra opvang voor een korte middag (bijv. op maandag) of lange middag (bijv. op woensdag) en voor extra opvang tijdens bijvoorbeeld een margedag een korte ochtend (bijv. op woensdag) of lange ochtend (bijv. op maandag).

*Voorwaarden product 49 weken

Nieuwe inschrijvingen voor de dienst kunnen alleen ingaan per 1 of 16 januari.
– Elk jaar dient vóór 1 maart bij ons bekend te zijn van welke twee aaneengesloten weken in de zomervakantie u geen gebruik gaat maken. De zomervakantie in 2024 is van  20 juli t/m 1 september. 
– Jaarlijks geldt een minimale afname tot 16 september. Wanneer u het contract vóór 16 september wilt beëindigen wordt met terugwerkende kracht de 51 weken opvang dienst in rekening gebracht.
– Kinderen die vóór 16 september 4 jaar worden komen helaas niet in aanmerking voor deze dienst.