fbpx

Kinderopvang MaiKids heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Met name de pedagogisch medewerkers zijn bepalend voor de kwaliteit van de kinderopvang. Zij zorgen ervoor dat kinderen zich thuis voelen en gestimuleerd worden in hun ontwikkelen.

Wij zijn op zoek gegaan naar een methodiek die enerzijds de pedagogische kwaliteit verhoogt en anderzijds de werkdruk van de pedagogisch medewerkers verminderd. Wij hebben gekozen voor Video Interactie Begeleiding (VIB). VIB is een methodiek om communicatie en interactie tussen pedagogisch medewerkers en kind te professionaliseren. VIB werkt met video-opnames, die worden nabesproken. Door het evalueren van de eigen werkpraktijk vanuit een positieve invalshoek wordt de juiste wisselwerking tussen pedagogisch medewerkers en kind versterkt.

Dit betekent dat er op de groepen video opnamen gemaakt zullen worden. Het is belangrijk voor het leerproces van de pedagogisch medewerkers dat juist het kind hierbij ook goed in beeld te zien is. De opnamen worden alleen gebruikt voor de VIB en dus niet voor andere doeleinden.

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er in het kader van de VIB opnames worden gemaakt van uw kind(eren), vul dan een bezwaarbrief in die u bij de pedagogisch medewerkers van de groep kunt opvragen.