fbpx

Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)

Kinderopvang MaiKids Amsterdam biedt VVE aan op het KDV. De locatie van Hoofddorp heeft GEEN VVE.

Wat is VVE?
VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie. Dit is een programma/methode die zich richt op de stimulering van 4 ontwikkelingsgebieden namelijk: taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek. Het programma wordt in een vroeg stadium geboden, aangezien de basis van deze gebieden bij kinderen al heel vroeg gelegd wordt. Het is het meest omvangrijke vernieuwingsproject in het onderwijs van dit moment.

Voor wie is VVE?  
Op Maikids starten de kinderen op de peutergroep (vanaf 2 jaar) met het programma. Het programma loopt door tot en met groep 8 van het basisonderwijs. Het doorlopen van het programma op het kinderdagverblijf naar de basisschool noemt men een doorgaande leerlijn, dit vormt een stevig fundament voor de gehele basisschool carrière.  

Wat is het doel van VVE? 
Het doel is om leer-achterstanden in het basisonderwijs te voorkomen. Het was oorspronkelijk in 1998 door het Rijk Ministerie van Onderwijs bedacht om zogenaamde doelgroep-kinderen (met name kinderen van tweetalige ouders) een gelijke start op de basisschool te kunnen geven. Eerst werd VVE alleen in de 4 grote steden gegeven, maar nu is het ook in meerdere steden ingevoerd en kunnen alle kinderen van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen van de VVE-voordelen genieten! Het VVE-programma vormt een brug tussen het kinderdagverblijf en het basisonderwijs, waarmee de kloof tussen het kinderdagverblijf en het basisonderwijs aanzienlijk wordt verkleind. 

Voor meer informatie over VVE bekijk de website van de Gemeente Amsterdam. Klik hier

Wat zijn de Methodes? 
De 4 belangrijkste (door het Rijk goedgekeurde) educatie-programma’s zijn: 
     – Piramide; 
     – Kaleidoscoop; 
     – Startblokken; 
     – Uk & Puk. 

Uk & Puk is speciaal voor kinderopvang gemaakt en sluit goed aan op het beleid van Maikids, vandaar dat wij voor het laatstgenoemde hebben gekozen. De belangrijkste overeenkomsten tussen de programma’s zijn: de nadruk op taalontwikkeling, de doorgaande leerlijn, het werken met thema’s, registratie van de resultaten middels observatieformulieren, intensieve opleiding van de pedagogisch medewerkers, en actieve ouderparticipatie.
De actieve betrokkenheid van de ouders bij het kinderdagverblijf en de activiteiten bevordert de effecten van het programma aanzienlijk. Het verschil tussen de diverse programma’s zit in de uitvoering van de thema’s en de activiteiten. De pedagogisch medewerkers krijgen een intensieve 2-jarige opleiding tot gecertificeerd VVE-leidster. De inspectie zal jaarlijks controleren op juiste uitvoering van het programma. De opleiding en nieuwe werkmethode zijn een verrijking voor het beroep van pedagogisch medewerker. Het educatieve programma Uk & Puk is een leerzame en speelse methode met behulp van de pop Puk met activiteiten die aansluit op de leeftijd en belevingswereld van het jonge kind.
Er zijn verschillende niveaus in de methode, oplopend in moeilijkheidsgraad, die passen bij de diverse leeftijdsgroepen (baby/dreumes/peuter). Puk neemt, net als de kinderen, deel in het dagritme van het kinderdagverblijf, zoals bijvoorbeeld eten, slapen en spelen. Op elke groep hangen dagritme kaarten waarop de kinderen kunnen zien hoe de dag is ingedeeld. Daarnaast zijn er op de groepen diverse hoekjes (huis/bouw/leeshoek) die de ruimte overzichtelijk indeelt. De structuur in de dag opbouw en de ruimtes  geeft de kinderen een gevoel van emotionele zekerheid en veiligheid, wat een belangrijke voorwaarde is om optimaal te ontwikkelen.

De kern van Uk & Puk is het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid zoals, spreken, luisteren en woordenschat-ontwikkeling. Puk helpt de gesprekken over thema-onderwerpen op gang te laten komen, want Puk maakt mee wat de kinderen meemaken. 

Het programma is opgebouwd uit 11 thema’s namelijk:                            
1. Welkom Puk;   
2. Wat heb jij aan vandaag;
3. Eet smakelijk!;
4. Dit ben ik!;
5. Reuzen en kabouters;
6. Regen;
7. Hatsjoe!;
8. Knuffels;
9. Oef, wat warm!;
10. Ik en mijn familie;
11.  Ik ben al bijna 4!.

Kijk hier voor ons VVE dagprogramma.

Deze thema’s duren ongeveer 6 weken. Elk thema bestaat uit circa 11 activiteiten (Lezen, knutselen, rekenprikkels, ruimtelijk inzicht en beweeg bevorderlijke activiteiten). De kinderen worden tijdens de activiteiten gevolgd in hun ontwikkeling en dit wordt nauwkeurig bijgehouden door de pedagogisch medewerker. De ouders krijgen tijdens overdracht aan het eind van dag hier mondeling verslag van. De betrokkenheid van ouders is erg belangrijk om de effecten van de methode te vergroten, bijvoorbeeld thuis napraten of lezen/spelen over het thema-onderwerp. Er is een Puk-thuismap ter inzage op elke vestiging waarin ideeën staan.

Meer informatie over ons VVE-programma kunt u vinden op de website: www.ukpukvve.nl