Wennen 

Een goede wenperiode is een investering in een prettige tijd op het kinderdagverblijf.

Het uit handen geven van een deel van de verzorging van uw kind, kan ingrijpend zijn. Kinderopvang is weliswaar een verlengstuk van de opvoeding thuis, maar in een groep gelden andere omgangsvormen en andere regels en normen. Overigens blijken kinderen vaak weinig moeite te hebben met het verschil tussen de regels thuis en op de kinderopvang.

De wenperiode is een belangrijke periode voor u en uw kind op het kinderdagverblijf. Deze periode geeft de eerste indruk van het dagelijks verloop. De pedagogisch medewerkers hebben ruime ervaring in het verzorgen van kinderen in groepsverband. Het is belangrijk dat u met uw vragen bij de pedagogisch medewerker terecht kunt. Immers, u en de pedagogisch medewerkers kunnen van elkaar leren en over het hoe en waarom van een bepaalde regel of aanpak hoort daarbij. Dus tijdens het wennen gaat een uitgebreide overdracht van informatie over uw kind vooraf.

Vanaf 2012 is er een nieuwe regel gekomen waarin uw kind vanaf de officiële plaatsingsdatum (dus wanneer u een contract met ons heeft afgesloten) kan beginnen met wennen op de groep. Over het algemeen duurt het wennen vijf dagen. In deze vijf dagen bouwen we het contact met uw kind geleidelijk op, beginnend met een uur en breiden dit geleidelijk uit naar een hele dag. Het wennen gebeurt alleen op de dagen waarop uw kind geplaatst is. Het belangrijkste in de wenperiode is dat het kind zich op zijn/haar gemak voelt op de groep. Bij MaiKids werken we kindgericht, dat wil zeggen dat het wenschema aangepast kan worden aan de behoeftes van uw kindHet wennen is niet verplicht

Wenschema

1e wendag
U en uw kind worden om 10.00 uur verwacht op de groep. U (en uw partner) kunnen een half uur bij uw kind blijven. In dit half uur wordt de dagelijkse gang van zaken aan u uitgelegd en worden bijzonderheden en gewoontes van uw kind genoteerd. De intake kan, indien u dit wenst, ook op een aparte dag gepland worden. Na het gesprek kunt u afscheid nemen en blijft uw kind tot 11.30 uur bij de pedagogisch medewerkers. U kunt uiteraard in dit uur contact opnemen met de pedagogisch medewerkers om te vragen hoe het uw kind vergaat op de groep.

2e wendag
U en uw kind worden om 10.00 uur verwacht op de groep. U (en uw partner) kunnen, indien gewenst, een half uur blij uw kind op de groep blijven.

3e wendag
U en uw kind worden om 9.00 uur verwacht op de groep. Uw kind kan om 12.30 uur weer opgehaald worden.

4e wendag
U en uw kind worden om 9.00 uur verwacht op de groep. Uw kind kan om 15.30 uur opgehaald worden.

5e wendag
Uw kind kan op de gebruikelijke tijd gebracht en gehaald worden. De brengtijden zijn van 7.30 uur tot 9.30 uur. De uiterste ophaaltijd is 18.25 uur zodat er nog tijd is voor een rustige informatieoverdracht met de pedagogisch medewerkers.