fbpx

Wen Periode

Een goede wenperiode is een investering in een prettige tijd op het kinderdagverblijf.

Het uit handen geven van een deel van de verzorging van uw kind, kan ingrijpend zijn. Kinderopvang is weliswaar een verlengstuk van de opvoeding thuis, maar in een groep gelden andere omgangsvormen en andere regels en normen.

Over het algemeen duurt het wennen twee dagen. Het kind went op de dagen en data die contractueel zijn afgesproken. Eén van de pedagogisch medewerkers vangt het kind op en verzorgt de eerste introductie.

Bij MaiKids werken we kindgericht, dat wil zeggen dat het wenschema aangepast kan worden aan de behoeftes van uw kindHet wennen is niet verplicht

Doel van de wenperiode is:

– dat het kind de fles accepteert van de pedagogisch medewerkers.

– dat het kind vertrouwd raakt met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de pedagogisch medewerkers, de groepsgenootjes, etc.;

– dat de ouders vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerkers kunnen ontwikkelen;

– dat zaken als voedingsschema’s, slaapritmen, en omgang met het kind, op elkaar worden afgestemd.

 

Wenschema

1ste wen dag

9.00 – 11.00 uur Ouders brengen kind naar de stamgroep en mogen 15 – 30 minuten op de groep blijven. Ouders nemen afscheid en halen het kind om 11.00 op.

2de wen dag
9.00 – 11 uur / 9. 00 – 17. 00 uur Op basis van de eerste wen dag wordt de duur van de tweede wen dag bepaald Optie 1: ouders brengen kind naar de stamgroep, nemen afscheid en halen kind om 11 uur weer op. Optie 2: ouders brengen kind naar de stamgroep, nemen afscheid en halen kind aan om 17.00 uur weer op. Indien in de praktijk blijkt dat de duur van de wen dag te lang is worden ouders gebeld om het kind eerder op te halen.