fbpx

Opleidingen

Om in de Kinderopvang te werken heb je een minimaal een MBO diploma nodig. Conform het coa Kinderpvang vindt u de benodigde diploma’s. Klik hier om ze te bekijken.

Één opleiding die specifiek opleidt voor het werk van pedagogisch medewerker (officiële benaming sinds 2007). Dit is de opleiding PW3 (Pedagogisch Werker, niveau 3). Er is ook PW niveau 4, hiermee kunnen studenten meerdere kanten in de sector welzijn op, naast de kinderopvang. 

Kinderopvang MaiKids is een erkend leerbedrijf voor PW3 en PW4.

De opleiding PW3 kent 2 varianten, de zogenaamde BOL (Beroeps Opleidend Leren) en de BBL (Beroeps Begeleidend Leren) variant.

De BOL studenten gaan naar school en moeten daarnaast een aantal uren per schooljaar stage lopen, zij staan boventallig op de groep, dus naast 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De BOL studenten mogen alleen buiten hun stagedagen incidenteel als (betaald) pedagogisch medewerker worden ingezet. Vanaf het 1e en 2e leerjaar tussen de 0% en 100% en in het 3e leerjaar is dit 100%. In dit leerjaar kan de BOL student als 2e op de groep worden ingezet naast een gediplomeerde pedagogisch medewerker.

De inzetbaarheid wordt bepaald aan de hand van de competenties. Er zijn 7 competenties die de medewerker in opleiding moet ontwikkelen. Iedere competentie heeft 3 onderdelen. De werkgever bepaalt voor welk percentage de BOL-er incidenteel kan worden ingezet in fase 1 en 2 op basis van de informatie van de opleiding begeleider van school en de praktijkbegeleider van Kinderopvang MaiKids. In de 3e fase is de Bol stagiaire automatisch 100% formatief inzetbaar.

De BBL-ers hebben bij ons een werk-leerovereenkomst, zij zijn pedagogisch medewerker in opleiding en gaan daarnaast één keer in de week naar school. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Gedurende de eerste 2 jaar van de opleiding zijn ze van 0% tot 100% inzetbaar. Dit houdt in dat de werkgever de mate waarin iemand zelfstandig als pedagogisch medewerker op de groep kan werken, vaststelt op basis van informatie van de opleidings– en praktijkopleider.

Het derde jaar is de BBL-er 100% inzetbaar. Bijvoorbeeld op een BSO groep mogen 20 kinderen met 2 gediplomeerde pedagogisch medewerksters of met één gediplomeerde pedagogisch medewerkster samen met één BBL-er waarvan bepaald is dat zij 100% inzetbaar is.

Daarnaast biedt MaiKids de mogelijkheid aan VMBO leerlingen om een zogenaamde snuffelstage te komen lopen.

Cursussen

Nadat de pedagogische medewerkers gediplomeerd zijn en full- of part-time bij Kinderopvang MaiKids werken krijgen zij door de jaren heen nog cursussen die verplicht worden gesteld door wet- en regelgeving, het IKK, GGD/Inspectie en nog andere belanghebbende organisaties in de Kinderopvang. Deze cursussen zijn verplicht om de veiligheid van het kind te waarborgen, om de groei en ontwikkeling van het kind te ondersteunen en om natuurlijk mee te gaan in de (innovatieve) ontwikkeling die de kinderopvang als sector meemaakt.