fbpx
De ontwikkeling van kinderen in de buitenlucht

Binnen en buiten spelen vraagt andere vaardigheden en biedt andere mogelijkheden. Buitenspelen stimuleert bepaalde ontwikkelingsgebieden, die binnen soms minder tot ontplooiing komen.
Onderzoekers naar de kwaliteit van kinderopvang vinden, dat kinderen op de opvang die nog niet kunnen lopen te weinig buiten komen. Daarom heeft kinderopvang MaiKids een buiten beleid waarin alle kinderen minstens 30 minuten buiten een frisse neus moeten halen zelfs bij (mot)regen (bij zwaar weer worden er leuke binnen activiteiten gedaan.). 

De zintuiglijke ontwikkeling

De zintuigen van baby’s worden buiten op een andere manier geprikkeld dan binnen. Ze zien de blaadjes aan de bomen bewegen, voelen de wind langs hun gezicht strijken, horen dat geluid buiten anders is. Dreumesen en peuters ontwikkelen weer andere ontwikkelingsgebieden buiten.

De cognitieve ontwikkeling

Buiten doen kinderen meer kennis op over de natuur en leren ze eigenschappen van verschillende materialen kennen. Ze krijgen snel door dat lopen over tegels anders voelt dan lopen op het gras. Op een speelse manier leren kinderen meten en schatten, logisch na te denken en doen technisch en ruimtelijk inzicht op. Peuters zijn naast al deze dingen ook erg gericht op oorzaak en gevolg. Zoals, wat doet het balletje dat ik bovenaan de heuvel loslaat? Wat gebeurt er als ik het insect oppak en op mijn hand zet? Dus kinderen leren door hun eigen nieuwsgierigheid en geven hen de ruimte daarin.

Sociale ontwikkeling

Buiten hebben kinderen de mogelijkheid om volop sociale contacten aan te gaan met kinderen van andere leeftijden uit andere stamgroepen, maar ook met dieren zoals insecten. In de buurt van MaiKids Hoofddorp is er een kinderboerderij die regelmatig wordt bezocht. Want onderzoek heeft aangetoond dat kinderen zeer positief reageren op dieren. Met name op drukke kinderen of kinderen met sociaal emotionele problemen hebben dieren een gunstige invloed.

Creatieve ontwikkeling

Doordat de natuur het beeldende vermogen aanspreekt en uitnodigt de zintuigen maximaal open te stellen, stimuleert ze de creativiteit van kinderen. Een gevolg van het minder in de natuur doorbrengen is dat het vermogen van de zintuigen van de  kinderen afnemen en daarmee ook de kwaliteit van hun ervaringen.

Motorische ontwikkeling

Buiten leert het kind meer bewegen dan binnen door de grotere bewegingsruimte. Het oefent vaardigheden als coördinatie, reactievermogen, uithoudingsvermogen en balanceren. Het kind leert zijn fysieke grenzen kennen en zich te oriënteren op de ruimte.

Muzikale ontwikkeling

Muziek en dans zijn belangrijke uitingsvormen voor kinderen. Zij kunnen zich er lekker in uitleven. De buitenruimte is een mooi ‘atelier’ om met allerlei geluiden te experimenteren en te dansen op de muziek. Onze leidsters zetten dan graag muziek op en dansen met de kinderen!

Communicatie en taal

Communicatie is een heel belangrijk middel tot contact met kinderen. Communicatie is een middel om de sociale competenties bij kinderen te stimuleren. Er wordt veel gepraat met en tegen de kinderen en vinden een natuurlijke gezagsrelatie tussen de pedagogisch medewerker en de groep belangrijk. Wij benoemen wat we doen om emotionele veiligheid te bieden zoals bij verschonen. Er wordt veel voorgelezen er worden luisterspelletjes gedaan.