fbpx

Wanneer uw baby of peuter bij MaiKids is geplaatst, wordt u maximaal 2 weken voor de plaatsingsdatum gebeld door een van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep. Zij zal met u een datum plannen voor het intakegesprek. De intakegesprekken vinden plaats met één van de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind is geplaatst.

In het intakegesprek komen allerhande zaken betreffende het kinderdagverblijf aan de orde zoals, de wen-periode, eten en drinken, brengen en halen, wat neemt u mee van huis, etc. Tevens komen alle bijzonderheden van uw kind aan de orde zoals, voeding, slapen, troosten, spelen, knuffel/speen. Heeft u vragen, dan kunt u die tijdens dit gesprek stellen.

Ook zullen uw gegevens gecontroleerd worden en zullen wij u vragen om een telefoonnummer te noteren waar wij in geval van nood naartoe kunnen bellen.     

Een kind dat naar een kinderdagverblijf gaat is verplicht de inentingen volgens schema te krijgen. Wordt hier om wat voor reden dan ook van afgeweken, dan dient u dit bij de intake kenbaar te maken!

Ons Pedagogisch Beleidsplan kunt u terugvinden op het afgeschermde oudergedeelte van de website. Hiervoor heeft u een ouderlogin nodig. Als u nog geen inlog account heeft dan kunt u de ouderlogin gegevens via onze website aanvragen. Klik hier om u aan te melden in het ouderlogin portaal